POLISH PEOPLE'S UNIVERSITY

(Polski Unwersytet Ludowy)

Polish University Board
Polish University Logo

Zarzad Polskiego Uniwersytetu Ludowego Od lewej stoja Dr. Janusz Romanski, Dr. Jozef Rzeznik. Od lewej siedza: Dr. Malgorzata Romanska, mgr. Regina Gorzkowska-Rossi, Janina Zagorska-nieobecna

 Polish TextPolish TextPolish TextPolish TextPolish Text

Polish University Board

Zarzad Uniwersytetu Ludowego w Paradzie Pulaskiegow Filadelfii. Od lewej: Mrs. Felicja Rzeznik, Dr. Jozef Rzeznik, Dr. Janusz Romanski, Dr. Malgorzata Romanska


Visit Our Gift Shop

PACC Guestbook

 

back to Polish University main

back to additional sites

back to the home page